Haagse Katjes

Start

Wie

Wat

Waar

Tarieven

Voorwaarden

In het kort

Contact

Links

Omdat u de verzorging van uw kostbare bezit natuurlijk niet zomaar aan de eerste de beste in handen geeft komen wij altijd eerst vooraf, natuurlijk geheel vrijblijvend, met u en uw kat kennismaken.

In het geval dat het wederzijds klikt en u gebruik wenst te gaan maken van onze service vullen we met u een korte vragenlijst in die betrekking heeft op de specifieke eigenschappen van uw kat.

Verder leggen wij u uit hoe alles precies werkt en bespreken we met u op welke tijden en dagen uw kat door ons verzorgd zal gaan worden.

Omdat wij onze diensten graag transparant en duidelijk aan u willen presenteren, vindt u hier een weergave van de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden.


Betalingen dienen altijd vooraf, contant of per bank te worden voldaan.


Inentingen - Om gebruik te maken van onze service stellen wij het verplicht dat uw kat zijn jaarlijkse vaccinaties heeft gehad.


Toegang - U verplicht zich er voor te zorgen dat wij op de afgesproken dagen en tijden toegang hebben tot de plaats waar uw huisdier zich bevind. Indien uw kat niet aanwezig is of dat wij geen toegang hebben tot deze plaats worden de kosten van de geplande visite volledig in rekening gebracht.


Ziekte - In het geval wij uw huisdier thuis ziek aantreffen machtigt u ons, indien mogelijk na overleg met u, om op uw kosten een dierenarts te consulteren.


Volgende pagina >

Alle rechten voorbehouden.